קטעים מתוך הספר - מבשרי השחר - מרקם הוצאה לאור

קטעים מתוך הספר – מבשרי השחר

שליחים מבעד לזמן

אנחנו כאן. אנחנו הפליאדים, קבוצה של אנרגיות מהפליאדות. ההיסטוריה שלנו ארוכה. אבותינו הקדמונים באו מיקום אחר שהגיע לשלמות, יקום. אתם פשוט עובדים על פלנטה שמגיעה לשלמות ואנחנו כאן כדי לסייע לכם במשימה זו. רבים בישרו על השלמה או התמרה זו במשך עידן ועידנים. זהו זמן חשוב. מה שקורה על פני כדור הארץ עכשיו ישפיע על היקום כולו.

 השלמה בנויה על הבנתכם מי אתם, כדי שתוכלו להתקדם עם הניסוי. אבותינו באו מיקום שהשלים את עצמו ואז הבין באופן אוניברסלי שהוא הבורא הראשוניהסיבה הראשונית אוהמסע של הבורא הראשוני בזמן. הם באו מיקום שגילה את מהות עצמו: יצירתיות. דרך הגילוי של מהות זו מצאנו שהננו יוצרים.

לאבותינו הקדמונים היתה  בררה לחזור לבורא הראשוני שהוא פשוט תנועה, ולהיות בתוך רטט זה, או להמשיך הלאה –  בררה שניתנת תמיד כאשר מושגת השלמת צורה. הם בחרו לבוא ליקום זה כשליחים, כיוון שהבינו שיום אחד אתם תהיו מוכנים להשלמה. הם באו אל הפליאדות כיוון שיום אחד תהיה מערכת כוכבים זו מסוגלת לעזור לכם בזמן הקשה ביותר, במשבר, כאשר תהיו מוכנים להתחבר מחדש עם הבורא הראשוני.

אבותינו היו בין המתכננים המקוריים של כדור הארץ, מתזמרים שהזריעו עולמות ותרבויות ביצירתיות ובאהבה. בגלל כישוריהם הם אהבו לתזמר עולמות ממש כפי שמנצחים אוהבים לנצח על תזמורות. אבותינו הם גם אבותיכם ואנו אוהבים לכנות אתכם משפחתנו הקדומה, כפי שאמנם הנכם. אבותינו העניקו את הדנ"א שלהם למתכננים המקוריים, ודנ"א זה הפך לחלק מהדנ"א של המין האנושי.

אנו הפליאדים באים מן העתיד שלכם. בנוסח מסוים של ה"עכשיו" שלנו קיים מקום של עריצות ותוהו, ואנו רואים עתידים אפשריים של כדור הארץ אשר כוללים את אותה עריצות ואת אותו הניוון. הזמן אינו מובן כראוי במציאות התלת-ממדית: אתם מאמינים שהזמן נמדד בדקות או במעלות. הזמן הרבה יותר נרחב מכפי שאתם מבינים. בפועל, הזמן מצפין מידע ומשחק עמו, ומאפשר לכם לנוע בו-בזמן לתוך מציאויות שונות על ידי מתיחה, עיוות, עיקום ופיתול של הזמן. אתם יכולים להתקדם על עקומה אליפטית של זמן ולהתנסות במציאויות רבות, פשוט על ידי הליכה מסביב לעקומה אליפטית זו ועל ידי הגילוי, שכפי שהזמן אינו "מוצק", כך גם אין המציאות מוצקה.

מכיוון שהמציאויות כולן אינן מוצקות, ומכיוון שהעתיד לא קבוע (הוא רק מספר הסתברויות), אנו רואים בתקופה זו הזדמנות להציג לפני כדור הארץ הסתברות חיובית יותר. אנו שואפים להביא מחדש אור לפלנטה זו ולהחזיר את כדור הארץ לתכליתו המקורית – להפוך למרכז בין-גלקטי מרהיב לחילופי מידע. על כן חזרנו בקטע של הזמן למקום שאנו מכנים גרעין או זרע כדי להביא לידי שינוי. שינוי זה ישפיע לא רק על כדור הארץ; הוא ישפיע על עתידכם, על ההווה שלנו ועל היקום כולו.

אלו חדשות חשובות ! באתם לכדור הארץ במקום ובזמן שבהם התפתחות מצויה בהישג יד. עומד להתרחש זינוק גדול שבאתם לקחת בו חלק, ואתם לא לבד, משום שאנרגיות רבות באות לכדור הארץ לקחת חלק בפרוייקט עצום זה. ספינות-אם מקיפות את הפלנטה הזו ופועלות כמתמרי-אנרגיה פשוטו כמשמעו. קרני אור מגיעות לכדור הארץ ממערכות כוכבים קדומות שעבדו עמכם במשך עידן ועידנים. קרני מידע אלו מפציצות כעת את כדור הארץ.

כאשר מידע זה מוקרן אליכם, גופכם חייב להיות מסוגל לקבלו, להתמירו, לאחסנו ולהקרינו חזרה החוצה לאחרים. רבים מכם עתידים לבנות קשרים טלפתיים עם ספינות-אם אלו, שיהיו עבורכם כמו תחנות רדיו משלכם אשר דרכן תוכלו להתחבר לשפע של מידע כרצונכם.

זוהי האבולוציה של תודעת-על, האבולוציה לתוך ההיבט הגבוה ביותר של הווייתכם. אין אתם צריכים לדאוג כיצד תהפכו להוויה זו, שכן כבר הנכם הוויה זוועליכם רק להיזכר בכך. בזמן ההתכנסות ההרמונית הורמו המסכים שהיו מסביב לכדור הארץ, ומאז אנרגיה זו מוקרנת אליכם מן החלל החיצון, והיא מועצמת ומוגברת באופן קבוע והדרגתי, במידה שבה אתם מסוגלים להתמודד עמה. אתם מתפתחים כעת בקצב מואץ עד כדי כך, שכל שנה בעשור זה היא כמו עשור או יותר במאה שעברה.

עומד להתחולל שינוי, שינוי כיוון ממדי, אשר יפחית את דחיסות המימד השלישי, כך שתוכלו לעבור לממדים גבוהים יותר שבהם הגוף אינו במצב כל כך מוצק. באתם לכאן כיוון שאתם רוצים לשלוט בתהליך האבולוציה ולהיות מסוגלים לחיות עמו. זה עומד להיות מרגש מאוד כי משמעות הדבר היא שאתם עומדים לתפקד במציאויות רבות.

עמוק בתוככם טמונות כל התשובות. התשובות שמגיעות לקדמת תודעתכם עולות כדי שתוכלו להביא את התשובות מתוך הווייתכם שלכם. כדי להשיג זאת, עליכם להאמין תחילה שהמידע אכן מאוחסן שם.

בתקופה זו האנושות לומדת לקח גדול. הלקח הוא כמובן להכיר באלוהותכם – בחיבור שביניכם לבין הבורא הראשוני וביניכם לבין כל מה שקיים. הלקח הוא להכיר בכך שכל הדברים מחוברים זה לזה, ושהנכם חלק מכל זה. …

אתם הוויות נהדרות, בני משפחת האור, ובאתם לכדור הארץ בתקופה זו בשליחות כדי ליצור תפנית, להביא לשינוי ולסייע במעבר. אהבה היא המפתח. אהבה היא מה שמרכיב את היקום. הטכנולוגיה הנוכחית על פני כדור הארץ תתפתח רק עד למידה מסוימת, כיוון שהמין האנושי עדיין אינו מבין שנחוצה אהבה. אנרגיה יכולה ללבוש צורות שונות של יצירתיות, אבל כאשר אדם מתמודד עם חמדנות או עם שנאה או עם רגש כלשהו שאינו עובד בכיוון של אור, הוא מורשה להתקדם רק עד לשלב מסוים. סוג זה של רטט מאפשר להשיג רק כמות מוגבלת של מידע. אהבה היא המרכיב הבסיסי, ולכן כאשר יש באדם אהבה, כל האפשרויות פתוחות. התכנית היא להשיב על כנם את מושגי האור, שהם מידע ואהבה – שהיא יצירתיות. כדי להיכנס לתוך מערכת שהיתה אפלה בעיקרה במשך עידנים ולשנות אותה, דרושים עריקים כמו בני משפחת האור.

במקום שבו אנו נמצאים, אנו במידה רבה עריקים. כפי שאמרנו, המערכת שלנו זקוקה להתמרה. אנחנו עובדים במגוון של מערכות, כגשר או כחיבור – באמצעות משפחת האור – כדי לשנות את המערכת שלנו. העלאת התודעה שלכם באמצעות אהבה ואחריות מזינה אותנו, ממלאת אותנו ומרחיבה את התודעה שלנו באופן שמאפשר לנו להוסיף ולהתפתח הלאה. לכן כשם שאנחנו חברים, מדריכים ומסייעים לכם, כך גם אתם מסייעים לנו.

לאן יוביל אתכם שינוי זה? היינו רוצים לראות שאתם מסוגלים ליצור עולמות במודע. אתם מכינים את עצמכם לזרוע הרבה עולמות חדשים ולהיות המינים שיישתלו בעולמות אלה בעת היווצרותם; וכיוון שבתוך זיכרונכם מאוחסנת ההיסטוריה של מה שהתרחש על פני האדמה, תהיו מסוגלים ללמד אחרים ובאופן מודע לכוון את ההתקדמות של עולמות אחרים.

אתם משתתפים בתכנית עצומה. כולכם קפצתם על ההזדמנות להיות כאן במקום ובזמן שיש בהם אתגר שכזה. הייתם בטוחים שתצליחו לעשות זאת. לפני שבאתם הנה גם נאמר לכם שתגיע עזרה רבה, ושבנקודות שונות בהתפתחותכם יציגו את עצמן ישויות שונות על פני הפלנטה בתפקידים שונים, כדי לעורר ולהלהיב אתכם. אנחנו הננו אחד מגירויים אלו, זרזים. כשאתם שומעים את השם פליאדים אתם חשים חיבור, כיוון שאנחנו עוזרים לכם לקדם את המידע שלכם, את הידיעה שלכם.

בעבודה עמכם כוונתנו להזכיר לכם מי אתם, כדי שתוכלו לגלות את מקור ההשראה הגדול ביותר שלכם. אילו יכולנו לבחור קריירה לכל אחד מכם או להעניק לכל אחד מכם דרך הוויה מסוימת, היינו מבקשים שכל אחד מכם ייהפך למקור השראה. כאשר תהיו מסוגלים לחיות מתוך הבנה כזו ובאמת להוות השראה לכל מי שפוגש בכם, אז תחיו את האור שלכם, וזהו דבר עמוק ביותר.

דגם חדש של אור

מיהם מבשרי השחר ומהו תפקידם? מבשרי השחר הם אלה שנושאים את קרני השמש ומביאים אור וידע. יש להם ארגון קדום, חברה קדומה, קשר רוחני קדום אשר מאפשר להם לעשות עבודה מסוימת במסגרת מערכת כוכבים מסוימת. אתם נמנים עם מבשרי השחר, אחרת לא הייתם נמשכים לספר הזה. חברי ארגון עילית זה באים לכדור הארץ בזמנים שונים כדי לעשות את עבודתם. הם באים כאשר מתחיל מחזור חדש, והאירועים מתאימים עבורם באופן מושלם לאפשר לאנרגיה מהקוסמוס העליון ולאנרגיה מכדור הארץ להתמזג בתוך הווייתם.

אנרגיות הקוסמוס תמיד באות לכדור הארץ, ואנרגיות כדור הארץ תמיד מתרוממות אל הקוסמוס. האנושות יוצרת את הגשר המקודש בין הארץ לשמים, שיש אשר קוראים לו גשר הקשת שבשמים. מבשרי השחר מאפשרים לאנרגיות אלו להתמזג כדי שהשחר או האור ייעור בקרבם. אז הם מביאים את השחר הזה לתרבויות. זה מה שהנכם. זה מה שאתם עושים. וכך עושים גם המוני אחרים. אתם מבשרי השחר.

יש גישה מסוימת שיכולה לסייע למחויבות שלקחתם על עצמכם, בתור מבשרי השחר. זוהי גישה של "לאפשר לדברים לקרות" ולחדול מהתמכרות עצמית ומהטלת ספק בהתנסויות שלכם. עבור מבשרי השחר כל חוליה מרכיבה את השלם, לא חשוב כיצד היא בנויה, לא חשוב כמה היא חזקה או חלשה, ולא חשוב כמה גדול או קטן תפקידה. אין צורך להשוות בין כוח לחולשה ולהשפעה; אלו הן פשוט הגישות שבהן התודעה בוחרת להתמקד במחול המציאות שלה.

אנחנו מלמדים אתכם על עצמכם ומסייעים לכם בשחרור מה שנמצא בתוככם, לא מה שנמצא מחוצה לכם. בתור מבשרי השחר אתם נמצאים בשעתכם האפלה ביותר, לפני עלות השחר, שעה שבה אתם עשויים לתהות אם תגיע בכלל קרן אור. ואז, כמעט בן-רגע יתחיל האור להופיע משום מקום. מהיכן הוא יגיע? כיצד הוא ישנה את החשיבה שלכם? כיצד יכול הקיום להיות אפל כפי שהוא ברגע אחד, ואז ברגע שאחריו להיות מואר? בתור מביאי השחר אתם תצוו על האור להופיע. לכך הוכשרתם; זוהי גדולתכם.

אתם, מבשרי השחר, שגם מוכרים בתור משפחת האור, הסכמתם לעבור את תהליך השינוי, כדי להתפתח להוויות גבוהות יותר באמצעות התכוונות והסכמה מודעת. אתם מחזירים את האור לפלנטה, מחוללים אבולוציה חדשה של האנושות, ומאפשרים את זינוק האבולוציה הקוסמי במודעות ובאינטליגנציה, בכך שתחילה אתם מעגנים את התדר בתוך גופכם שלכם וחיים אותו.

משפחת האור באה ממקום פעולה מרכזי, ממקור בתוך יקום זה שפועל כתחנת שידור. בתוך המערכת הגלקטית שלכם קיימות שמשות מרכזיות ובתוך יקום זה קיימת שמש מרכזית אחת. בני המאיה כינו שמש מרכזית זו אלקיון. אחרים מכירים אותה בשמות אחרים. לשמש יש אור, ובאור טמון מידע. כדי לעשות את זה פשטני ביותר, בני משפחת האור באים ממקום שהוא מחסן המידע המרכזי של היקום.