תקשור על שינויים בתודעה מאת מיקי אלון - חלק 1 - מרקם הוצאה לאור

תקשור על שינויים בתודעה מאת מיקי אלון – חלק 1

"יש ונמסר כי כמו הקול הפנימי של היקום בו שוכנת השכינה מבקש להתעורר. התודעה משתנה. הכל משתנה. התדר היקומי עובר כיול ועובר שינוי. הכל מתערער מחד ועובר כמו שינוי וטרנספורמציה למקום של גדילה והתעצמות. למקום של התעלות וגדילה.

היקום עומד לפני שינוי גדול אשר כמו הרקע שלו היה כמו שם כל העת כמו מצפה ומחכה להיות כמו עושה השינוי ומחכה לקראת הבאות. זהו שינוי שהינו מהותי. רוב מה שידעתם כמו עומד לשנות את מלבושו ולהיות כמו לובש לבוש אחר. להיות כמו מראה פנים אחרים. התודעה הקולקטיבית לפני שינוי וכמו בטרם זה מתרחש יש הרבה כאוס והרבה בלגאן.

יש ונמסר כי מתוך הכאוס הזה נוצר החדש נוצר השונה. נוצר אותו שינוי שהינו כמו שינוי תהומי ומהותי בתודעת האנוש. אינכם יודעים לחוות אותו או להיות כמו חשים בו ולזהות אותו כי כמו חדש הוא ואחר הוא, אך כמו רבים מביניכם חשים בו ונמצאים כמו מכינים עצמם לקראתו.

זוהי תודעת על אשר כמו עיקרה הינו בגלים הפנימיים של היקום. תודעה אשר כמו מתכוננת להגעה כבר עידנים רבים וכמו האנוש כמו חש כמו משהו כמו משתנה בתדר אך כמו עדיין אין יודעים להבינו.

זוהי תודעה של לב. תודעה של אהבה ותודעה של מרכז של הוויה. אין זו תודעה של אנוכיות או של רצון לקחת לעצמו אלא תודעה של שפע ושל אהבה. היא נכנסת אט אט תוך כדי שיש ודוחקת בכל אותם מקומות בהם יש כמו רעב ויש תחושה של אין אונים, אשר נראית כאילו רק הולכת לגודל. זהו מקום של תודעה אשר כמו לובש צורה של עוצמה ושל נוכחות. הכל נראה כמו לא ברור אך כמו למעשה זה מאד ברור.

זה ברור לכל אותן נשמות אשר כמו עושות מסע פנימי ויודעות כי כמו התהליך התחיל ואין דרך חזרה. זהו אותו מקום פנימי שמבקש להיות מתקף עצמו להיות כמו מביא תדר של אהבה.

יש והנשמות אשר כמו עשות חיים בעת זו של עידן אשר כמו הינו עידן השינוי כמו מתבקשות להיות עושת שינוי פנימי במירכוז שלהן ולהיות כמו שמות את עצמן במקום בו תוכלנה להיות מכילות ואוהבות את עצמן ואת המקור האלוהי שלהן.

הכעס השנאה והיוהרה הינן כמו אותו חלק מהעבר אשר כמו עדיין לבוש על נשמות ועדיין כמו עושה עבורן מקום של בלבול.

הכל נראה כמו מתפרק כעת וכמו נראה כי האנדרלמוסיה כמו עוברת שיאים אך כמו אין זה כך למעשה וכמו הכל שם מצוי כמו מחכה וממתין וכמו רוקם את עצמו בנשמות להיות כמו מביא את עצמו במלואו תוך כדי שהשינוי כמו כבר מתחולל.

הדעת אינה מסוגלת להבין כי כמו נתנה לעצמה כמו קודים ודרכי עבודה אשר בהם המיינד היה זה אשר כמו הוביל וכעת עידן התודעה החדשה הינו עידן אשר נע ממרחב אחר. מרחב בו הדעת כלל לא מבינה מהו אותו דבר שדוברים עליו וכמו אינה מסוגלת להבין שפתה.

נכון להיות כמו הולכים עם הדבר ולא מתנגדים לו. התחושות מתעוררות והדברים כמו מתבהרים להם בלא להבין למעשה דרך הדעת. הדברים כמו נרקמים להם בתוככי הנשמה באותם נימי אור אשר כמו מייצרים את גוף הנשמה. אותם נימי אור אשר הינם תדר של אהבה.

הכל נראה כמתפרק הכל נראה כמו עובר שינוי אך כמו מהו? אין זה משהו שיש ויכולים לעכלו לדברו או לתמללו. זהו שינוי תודעתי אשר התחיל מזמן וכעת זהו הזמן להיות כמו מבינים כי אין עוד לברוח מכך וכל נשמה צריכה להיות עושה הכנה בעבודה פנימית עם עצמה. בהתבוננות פנימה. בהבנה פנימית של שקט. בהבנה כי החיים אינם אוסף של מטרות ושל רצונות, כי אם מסע של נשמות חזרה לאור בעודן בחיים בפיזי. המסע הוא מסע של התעוררות קולקטיבית.

זוהי התודעה אשר כמו תהא סוחפת עוד ועוד. יהיו רבים שיתנגדו לה אך כמו היא חזקה מאד וכמו תהא גורמת לתוהו ובבוהו סביב מעצם היותה אנרגיה ותדר של אור גדול. לא כל הנשמות מוכנות לכך וכמו יש וזהו מקומן להכין עצמן, ושל האחרים אשר כמו הולכים לשם להיות מסייעים באהבה ובחמלה.

יש וזהו שינוי של תודעה להיות מביאים האור של האלוהי שלכם לחייכם הפיזיים. להבין כי כמו בתוך המקום הזה אתם כמו אלוהים. בתוך המקום בו מצויים אתם. אתם האלוהי ואתם השכינה. אתם החמלה והאהבה.

יש וכל היתר מצוי אף הוא וכמו הינו חלק מהכל. הבינו כי הכל סדור ומסודר היטב וכמו יש וצריך להיות והיו באהבה ובחמלה ובאמונה. האמינו באלוהי והיו הוא כי אתם ילדי האור.

באהבה"