תקשור מאת מיקי אלון חלק 3 - מהי התודעה החדשה? - מרקם הוצאה לאור

תקשור מאת מיקי אלון חלק 3 – מהי התודעה החדשה?

״יש ונמסר כי כמו התודעה החדשה הינה תודעה של אור. תודעה של אהבה טהורה ושל התעוררות. זוהי תודעה שיש ושואפת להיות כמו מייצרת אחדות מתוך הפירוד ולהיות מחזירה את הנשמות בגוף פיזי לתוך המרחב העצמי של האור. אותו מרחב אשר יהא כמו מביא עימו כמו את האור הגדול לתוך כל נשמה ולהיות מייצר בה את הידלקות אותו ניצוץ פנימי להיות כמו מתעורר להווייתו האמיתית.

להיות מבינים כי יש גורמים שונים שיש ומשפיעים על הנשמה בגוף הפיזי. האנרגיה ביקומכם הינה אנרגיה דחוסה אשר כמו מייצרת כמו מרחב של עבודה ושל התעמקות בכל אותם חלקים לא נודעים. יש ואותה אנרגיה דחוסה מייצרת עומס וכמו מייצרת כמו הפעלה של חלקים פנימיים אצל הנשמה אשר נקרא להם אגו רגשות ומחשבות. יש והן כמו פועלים כל העת כמו היו כמו מנהלים את כל העניינים.

למעשה כמו יש והתודעה החדשה מבקשת להיות מביאה משהו אחר מהידוע עד כה. להיות כמו נעים מתוך אותו מרחב של ניפרדות למרחב של אחדות. מאותו מרחב של אני טוב יותר מהאחר לאני והאחד אחד אנו.

יש והתודעה החדשה מדברת על היחד. היחד אשר כמו נוצר מתוך האינדיבידואל. לא נוצר כיצירה שיש ונשמתה ביקומכם כדוגמת הקומוניזם. האחדות אינה מעל הכל. האחדות הינה התוצר של התהליך. אך התהליך מחייב כל נשמה להיות מתחברת למקורות האור הפנימיים שלה ולהיות כמו מפעילה אותם ומתוך אותו מקום פנימי של ניקוי ושל ריפוי חלקים של חושך פנימי ושל מכאוב להיות כמו מדליקים את האור הגדול ואז יחד כמו עושים איחוד. איחוד אשר מטרתו לרפא את היקום שלכם.

יש וזוהי תודעה של שפע אין סופי של אור ואהבה. תודעה שיש ורואה בכל אחד מכם כמו חלק מהפאזל ומהאזור האלוהי. להיות מבינים כי מתוך כך יוכל להיות נוצר שינוי בגלקסיה שלכם.

האור הפנימי אשר מניע אתכם מבקש להתעורר ולהאיר הכל. מבקש להיות כמו מופץ לכל עבר וכמו יש ונדרשת כעת הרבה מאד עבודה פנימית של כל נשמה למען הורדת הכוח של אותם כוחות אשר כמו חושבים כי הכל מנוהל מהן וכמו להיות כמו מתמקדים בהתמסרות לאהבה בהתמסרות לאור הזה שיש בכל אחד.

יש וזה נודע בכל צעד וצעד אשר עושים אתם כאן וכמו נודע בכל אותם חלקים פנימיים אשר כמו מבקשים להיות מפסיקים ללכת בדרך של האגו או של המחשבות. להיות מבינים כי התודעה החדשה הינה תודעה של אהבה ושל חמלה. תודעה שיש ורואה בכם ילדי האור וככאלו מבקשת להאיר אתכם ולעזור לאחרים המתקשים להתעורר אף הם.

אין זה כמו יהיה קל להאיר אחרים כי כמו יש וקיימת התנגדות שיש ויכולה להיות גדולה אך כמו נדרש מכם להאמין ולדעת כי נכון זה הדבר עם הרבה חמלה ואהבה ממיסים את אותו כוח משתלט.

יקומכם עומד בפני מלחמה גדולה בין כוחות של חושך אשר כמו רוצים להיות שולטים ומשליטים את עצמם לבין תודעה שכלל לא מבינה את תפקידה. אין זה מלחמה של החושך נגד המערב, כי אם מלחמה של חושך נגד כל מה שיש ואומר אחרת ממנו. המערב כמו לוקה לא פחות מהחושך הזה. הוא מטיף לקדימה ולהתפתחות ולנפרדות וכמו מטיף הוא ליצירה של קיטוב מאד גדול. עם כל הטוב שיש והמערב מייצר נוצר גם הרבה מאד תיעוש אשר כמו מייצר הרבה מאד תחרות והרבה מאד יהירות אשר מובילה לכך שנשמות רבות חשות כי מותר להן הכל.

התודעה החדשה מבקשת לעקוף כל זה ולמעשה כמו להאיר ולעורר נשמות להיות מבינות כי כמו מהותן הינה אור ולא ניפרדות או קיטוב. להבין כי יש וככל שיהא יותר אור כך יהא יותר לכולם.

יש ותודעה זו מבקשת להיות כמו מגייסת אליה כמו נשמות שיהיו כמו מסייעות ועושות כמו יד בהתפתחות היקום. בהתפתחות לעבר הארה. להיות מבינים כי יהיו רבים יותר שיתעוררו בעת זו וכמו יהיו רבים יותר ויותר שיהיו מסייעים ליקום שלכם להיות כמו עושה מקום של שינוי.

אך בד בבד יש וצריך להבין כי כוחות של חושך יהיו ממשיכים במלחמתם וכמו יש והיקום שלכם עומד בפני מלחמה בין אותם כוחות לבין האור. להיות מבינים כי כמו זוהי לוחמה על תודעות וכמו לכן נדרש לעשות כמה שיותר עבודה פנימית על מנת לנקות ולרפא. בד בבד יהיו גם עוד אסונות טבע אשר כמו יהיו מייצרים עוד איזון בתוך היקום כי כמו יש והכדור שלכם כמו יצר מצב של חוסר איזון מהותי אשר דורש כי יהא כמו מתאזן מחדש.

יובן כי כל אלו נועדו על מנת ליצור כמו סדר חדש שיהא כמו בנוי על אהבה. נשמות רבות יהיו עוזבות כעת את יקומכם על מנת ליצור כמו מקום חדש ולהיות כמו מכויילות מחדש במימד האור על מנת למהר ולחזור לקיומכם מתוך מודעות חדשה וטובה יותר.

היו ברוכים ילדי האור כי באתם לעשות עבודה של קודש ואור.

ברוכים ילדי האור״