תיקשור על 21.12.12 מאת מיקי אלון – מרקם הוצאה לאור

תיקשור על 21.12.12 מאת מיקי אלון

מה יש לכם לומר לקראת ה21.12.12? מה המשמעות של מועד זה ?

"יש ונמסר כי מועד זה יוצר כמו כוונון של גרמי שמיים אשר יוצרים סנכרון עם כדור הארץ ויוצרים אנרגיה מואצת אשר יוצרת עומס מחד והאצת תהליכים מנגד.

יש וזהו זמן חשוב והכרחי לכדור הארץ להיות עושה עבודת התפתחות וכמו יצירה של המשכיות והאצת תהליכים.

יצירה של מערך כוחות אשר יהיו יוצרים מאסה קריטית שתהא עושה סוג של מיקוד לקראת תהליכים קוסמיים שיהיו מתרחשים בכדורכם. זהו זמן קריטי וכמו יוצר הוא עבור הנשמות בכדור הארץ כוח להיות יוצרים אל הפועל התכוונויות אשר הינן מכוונות למטרות טובות.

זהו זמן קריטי כי כוחות של אור יהיו מנסים להיות כמו למגר כוחות של חושך. זהו תאריך קריטי אנרגטית אשר יהא מסמל שינוי בתודעה. שינוי שלא בהכרח יהא
מורגש ישירות אלא יכול להיות לוקח זמן להרגישו.

האנרגיה בעת זו שטרם התאריך המדובר הינה טעונה ועמוסה. מי שהינו רגיש יכול להיות מרגיש תדר שהינו טעון ויוצר כמו הדהודים סביבו. יש הטענה מולקולארית
אשר יוצרת עומסים רגשיים ותחושה כי הכול אמנם בסדר אך כמו יש משהו באוויר.

זהו זמן חשוב והכרחי להיות עושים שינוי פנימי ויוצרים כמו מרחב להתכוונות לטובת היקום. התכווננות הן לטובת הכדור ככדור והן לטובת הנשמות הדרות
בכדורכם. זמן של התכווננות ליצירת שינוי וליצירת תודעה קולקטיבית שתהא עושה חיבור לספרות ומימדים חדשים.

זהו זמן שבו האנרגיה תהא דחוסה יותר ותיצור תודעות שיכול ויהיו כמו גבוהות יותר. יכול והשינוי יהא הדרגתי אך יכול ויהא בבת אחת. כל נשמה לפי רמת ההתפתחות
והמוכנות שלה.

סוף היקום כדברכם אינו סוף כדברכם אלא כמו הינו סוף של עידן ותחילת עידן שניצניו נזרעו לפני זמן רב. הזרעים מנביטים עצמם אט אט והשינוי וההתחלה הרשמית
יהיו בתאריך המדובר בו כל גרמי השמיים וכדורכם יהיו מסונכרנים בקו אנרגטי שייצור מאסה קריטית של אנרגיה שדרכה ייווצרו תהליכים.

יש וכוחות של שחור יהיו מנסים להגביר את כוחם אך כוחות האור יהיו מקבלים גיבוי אנרגטי ויהיו מתרחשים תהליכים מואצים לשינוי הווייתי ותפיסתי ונשמות
עם תדרים פתוחים יהיו חווים קפיצות קוונטיות אשר יהיו מכניסות אותם לספרות ומימדים חדשים.

זהו זמן מרתק הן אנרגטי והן תודעתי. זמן של האצה. דברים יתרחשו במקבצים גבוהים יותר ויהיו התנהלויות אשר יהיו פותחות פתח לחדש ולאחר.

זמן לנשמות מוכנות להיות עושות השלב הבא שלהן. היקום שלכם מוכן לכך וכמו יש וכעת נותר כי הנשמות יהיו עושות המוכנות לשם. מוכנות לשלב הבא.

יש וייקח זמן עבור חלקכם להיות מבינים הדבר אך אט אט הדברים יהיו מחלחלים והשינויים אפילו אצל הנשמות הכי פחות מודעות יהיו גדולים.

כוחות של חושך ינסו להיות ממשיכים במלחמתם נגד האור, אך האור יהא מקבל כוח וחיזוק וכמו יהיו ניסיונות נואשים של כוחות של חושך להיות עושים מהפכות ומלחמות
ולהיות גורמים לנזקים. כוחות הטבע יהיו כמו מראים פניהם בזעם רב יותר ויהיו עוד אירועים הרסניים אשר יהיו חשובים והכרחיים לתהליך בניית הכדור שלכם ובנייה מחודשת של מערכת השמש סביבכם.

יש וזהו זמן חשוב והכרחי לעיבוד ועבודה פנימיים של כל נשמה. לבדק בית ולהבנה כי כמו מה שהתנהל עד כה כמו יש ודורש כוונון מחדש. תהיה התעוררות כלל
עולמית במוקדים שונים ביקומכם של גורמים שיהיו מתעוררים לקראת הבאות. תהא התרחשות אשר תהא באה מתוך ציפייה לייצר יקום טוב יותר.

זהו תהליך אינהרנטי אשר יתפוס תאוצה ויגרום לנשמות רבות והולכות להיות מצטרפות לתהליך ולהיות לוקחות בו כמו חלק. יש ויהיו הדברים מתבהרים בהמשך.

זמן של בדק בית וזמן של התבוננות. של מוכנות לקפוץ קפיצה קוונטית ללא נודע. למקומות אחרים אשר יהיו כמו נפערים כמו בתוך תודעות.

לא יוכלו להיות אדישים לכך לאורך זמן. זמן הכרחי וקריטי ליקומכם להיות עושה שינוי. יהיו מתרחשים אירועים בלתי מוסברים הגיונית אשר יהיו מצרפים אל
התהליך נשמות אשר בעבר היו כמו מנוהלות על ידי היגיון אשר כמו יהא מאבד מהגיוניותו.

תהליכים רבים יהיו מקבלים שינוי וסיבה ותוצאה יהיו יוצרות משוואה אחרת.

היו פתוחים לשינוי שיתרחש. היו חלק ממנו באהבת אין קץ. זהו עידן חדש של יקום בעל עוצמות חדשות וקטבים חדשים. מה שהיה ידוע עד כה יהא מקבל שינוי. היו
שם חלק מכך ותנו עצמכם לשינוי המיוחל.

זהו זמן של אור ואהבה. זמן בו למרות הקשיים שצפויים להיות יהא האור בן בריתם של נשמות רבות והולכות. התהליכים יהיו מיידיים יותר ויהיו תופסים תאוצה
אנרגטית.

היו ברוכים ומבורכים על היותכם חלק מתהליך כלל גלקטי זה."

mickey.alon@gmail.com
054-4833553