סת מדבר - מרקם הוצאה לאור

סת מדבר

פרטי ההוצאה:

לכם נראה כאילו האטום 'קיים' באופן יציב למשך פרק זמן מסוים, שהוא 'רציף'. האמת היא שהאטום מופיע ונעלם לסירוגין. המדענים שלכם אינם ערים למרווחי ההיעדרות שלו. באותם מרווחים האטומים מתגלים במערכות מציאות אחרות המתקיימות ממש לידכם… מתוך: סת מדבר