האור ושברו - תקשור מאת מיקי אלון, חלק ראשון - מרקם הוצאה לאור

האור ושברו – תקשור מאת מיקי אלון, חלק ראשון

״יש ונמסר כי כמו יקומכם מורכב מאור וחושך בלא האור לא יהא חושך וכמו בלא החושך לא יהא האור. זהו אותו מרחב של מודעות אשר כמו צריך להיות כמו מלווה אתכם כי כמו בלא האחד לא יהא השני. יש צורך בלתי ניתן לשבירה שיהא האחד וגם השני כך מתקיים לו היקום. יש ונמסר כי כמו יש והדעת כמו מבקשת כי יהא רק האחד בלא השני. כי יהא רק האור אך כמו האור ניזון מהחושך וכמו האור צריך למען התפתחותו את החושך. צריך להיות מבינים כי החושך מסייע לאור לגדול. הוא דוחף וממריץ את האור לגדול אך כמו החושך לא יכול להעלם לגמרי וכמו חשוב הוא למען התפתחות היקום. יש והחושך הינו חלק מהמיקום וכמו מתקיים בד בבד לאור.

יש ונשאלת השאלה אשר כמו יש ומתבקשת כיצד כמו זה דרים יחדיו אותו אור ואותו חושך? אזי כמו נענה כי כמו יש להם כמו מקום של יחד להיות עושים. האחד כמו מסייע להיות כמו מגדיר השני וכמו האחד מסייע לשני. האור כמו במהותו הינו הכול ביקום וכמו החושך הינו כמו העזר כנגד הוא כמו מכוון והוא כמו ממריץ להיות גדלים ומתפתחים.

בכל נשמה דרים הן האור והן החושך. הכול שם דר לו יחדיו. אין ולא ניתן להתעלם מכך. יש וצריך להיות מבנים כי בכל נשמה יש וקיימים אותם ניגודים וככל שמובן הדבר ומובן כי כמו הוא מתקיים שם יחדיו עם האור וכמו הבחירה החופשית של נשמות היא כמו להיות כמו בוחרת כיצד להתנהל, מהיכן להתנהל ומה יהא המניע והמכוון שלה.

תדע כל נשמה כי כמו יש והניגודים הללו מתקיימים בה ויש וכמו בטבע הדברים כמו מתקיימים יחדיו. יש יום ויש לילה וכמו יש גאות ויש שפל. אין רע בחושך אך כמו יש והוא מכוון והוא מראה את הכיוון אשר כמו יש והאור צריך להיות מכוון עצמו. החושך מסייע להיות כמו מוביל ומכוון את האור. הוא מסייע להיות כמו מבינים כי יש בכם הכול. יש בכם כל אותם דברים אשר כמו הטבע הפלאי שלכם כמו מראה.

יש ונמסר כי כמו יש וכנשמות תבוניות יכולת הבחירה שלכן היא מה שיש ומבחין ביניכם לבין מי אשר כמו הולך אחר יצרו. החושך הינו כמו הכוח המניע של היצר. הוא כמו דוחף ודוחק וכמו יש לו כמו משמעות של כבירות אך כמו יש והאור הינו זה אשר יהא מחליט לאן ואיך לתעל את אותו כוח של חושך.

צריך להיות מבנים כי מטרתו של החושך להיות כמו מראה הכיוון עבור האור. להיות מכוון וכמו גם מעמיק את העבודה שיש וצריך כל העת לעשות. יש ונמסר כי כמו האור לבדו לא יכול להתקיים וצריך הוא את החושך שיהא לו לעזר. ההבדל הינו בבחירה החופשית שיש לכל נשמה. באותו חלק אשר כמו בוחר האם ללכת אחר החושך ולהיות כמו נותן לו לקבוע, או ללכת אחר האור, כאשר תמיד יש שם כוח של חושך שיש ומכוון מהו הטוב או מהו הרע.

יש ונמסר כי כמו הכוח של החושך חשוב והכרחי לצמיחה וגדילה. כאשר כמו החושך משתלט על הכול ניתן לראות בבירור כי כמו אין אישון ואין כיול, אך כמו גם אור לבדו כמו אין הוא נכון. צריך כי יהא שם כמו גם חושך מסוים שיהא כמו מסייע בגדילה. צריך להבין תמיד לאן ניתן ללכת. לאן הבחירה חופשית של הנשמה יכולה להיות מניעה אתכם.

להבין כי החושך הינו כמו הכוח שמניע ודוחף לגדול ולגדול להיות אור גדול יותר. החושך מסייע בכך וכמו לכן כמו לא ניתן להיות חיים בלעדיו. אין בלתו של אותו חושך אך כמו האור הינו זה אשר כמו אותו צריך להיות כמו מזינים וכמו מהלכים על פיו.

נשמה בוחרת דרכה וכמו בוחרת להיות קשובה לאיזה חלק בה אשר כמו יהא כמו מוביל. המטרה בעת זו של האנושות אשר כמו יש ומתפתחת וכמו עוברת שינוי תדרים עמוק הינו להיות כמו רואים כי החושך תפס שליטה בחלקים רבים ביקומכם וכמו נדרש להיות כמו עושים כמו עבודת אור גדלה. להיות כמו מבנים כי כמו החושך הזה דוחק ודוחף לעבוד . דוחק ודוחף לנוע קדימה ללא לוותר. להיות כמו מבינים כי זוהי שעה קריטית לקיומכם כי כמו החושך כמו משתלט מצד אחד אך כמו האור עז וגדול יותר וכמו יהא כמו מגדיל עצמו, אך כמו לשם כך צריך החושך לגדול כדי שיהא נוצר אור גדול יותר.

זהו כמו תוצר טבעי וכמו תהליך אשר כמו נשמות רבות כמו נפלו לתוך אותו מבוך של אגו ושל התנהלות מהמקום של הרעב לעוד ועוד ולעוד קיטוב ולעוד נפרדות. החושך שואף לנפרדות והאור לאחדות. על מנת ליצור אחדות צריך כי החושך יגדל ויהא פוצע עוד ועוד. לכן יש הרבה מאד תסיסות ביקומכם אשר כמו מבקשות ליצור סדר חדש. צריך להיות מבינים כי יש וזהו תהליך אבולוציוני אשר מתרחש מזה זמן רב וכמו יש ומייצר הרבה מאד בלבול. המנהיגים שלכם לא מבינים מה מתרחש ורבים מכם חוטאים לחטא הגאווה אשר כמו מוביל אותם לעבר עוד ועוד חושך אך כמו יש וזה גם יהא מה שיהא בסופו של דבר מגדיל את האור כי כמו יהיו יותר ויותר נשמות אשר לא יוכלו יותר ליתן לאותו חלק בתוכן להיות מוביל אותן ויהיו בוחרות באור.

צריך להיות מבנים כי בתהליך המואץ של יקומכם להיות כמו עוברים לתודעה של התעוררות כמו נדרש כי לשם כך כוח מאיץ שיהא דוחף כמו שיותר נשמות להתעורר לאור. יש ונמסר כי כמו יש וכמו לכן נדרש החושך.

אי אפשר להתעורר לאור ללא היכולת לדעת את אותו חושך. בלא לחוש בו ולדעת כי קיים הוא בכל אחד ואחד מכם.

זכרו ילדי האור כי אתם האלוהי. אתם השלם ואתם הבחירה החופשית. היו יודעים ומבינים כי האור והחושך דרים יחדיו והחושך מסייע לאור לגדול. הבינו זאת. קבלו זאת ואהבו את החושך ודעו לכוונו ולנווטו ולהיות אור.

הבינו כי התנגדות והתכחשות לאותו חושך פנימי אינם מעלימים אותו אלא רק מגדילים אותו. עשו שלום עימו ואהבו אותו דעו כי מסייע לכם לגדול.

ברוכים אתם ילדי האור.״